TAURUS FILM ITD  

  TAURUS FILM ITD, Leszek Orlewicz - produkcja i dystrybucja filmów dokumentalnych, naukowych, promocyjnych i reklamowych
 
Taurus Film • PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA FILMÓW
   
 • dokumentalnych
 • naukowych
 • promocyjnych
 • reklamowych

 


Filmowa Biblioteka Naukowa 3D


Kardiologia, kardiochirurgiaNagrania zawierają treści wykładowe oraz - niezależnie, w formie osobnych clipów - całą diagnostykę oraz kompletne zabiegi wykonywane w oddziałach zabiegowych i salach operacyjnych klinik kardiologicznych w Polsce.

 • Cena 1 tytułu na płycie Blu-ray - 100 zł + Vat
 • Cena kompletu całego zestawu Biblioteki - 4000 zł + Vat
 • Dystrybucja: od grudnia 2014.

W pierwszej fazie projektu w latach 2012 - 2014 powstały filmy 3D dotyczące następujących zagadnień:

 1. Elektrokardiologia w niewydolności serca
  - wykład ilustrowany (3D/2D)
  prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Wranicz - kier. Kliniki Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi
  52'
 2. Ablacja w zaburzeniach rytmu serca
  - wykład ilustrowany (3D/2D)
  dr n. med. Jan Ruta
 3. Ablacja w trzepotaniu przedsionków
  - kompletny zabieg umiarowienia serca przy pomocy ablacji termicznej falami radiowymi -
  dr n. med. Krzysztof Kaczmarek, dr n. med. Jan Ruta
  16'
 4. Zamknięcie ubytku ASD II w przegrodzie międzyprzedsionkowej
  - wykład ilustrowany zabiegiem wykonanym techniką angioplastyczną (3D/2D)
  dr hab. n. med. Michał Kidawa
  10'
 5. Implantacja rozrusznika serca dwu jamowego cz.1
  - wykład i zabieg (3D/2D)
  dr n. med. Michał Chudzik
  13'
 6. Implantacja rozrusznika serca dwu jamowego cz.2
  - wykład i zabieg (3D/2D)
  dr n. med. Michał Chudzik
  20'
 7. Kompletny zabieg wszczepienia stymulatora ICD
  - wykład i operacja (3D/2D)
  dr n. med. Michał Chudzik
  32'
 8. Bradycardia, tachykardia
  - wykład ilustrowany (3D/2D)
  prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Wranicz
  21'
 9. Tachycardiomiopatia
  - wykład ilustrowany (3D/2D)
  prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Wranicz
  32'
 10. Implantacja Kardiowertera - defibrylatora cz.1
  - wykład (3D/2D)
  dr n. med. Michał Chudzik
  21'
 11. Implantacja Kardiowertera - defibrylatora cz.2
  - wykład (3D/2D)
  dr n. med. Michał Chudzik
  27'
 12. Zabieg kompletny wszczepienia Kardiowertera jednojamowego
  (3D/2D) - operacja + wykład
  47'
 13. Rehabilitacja kardiologiczna
  - wykład i zabiegi (3D/2D)
  prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa
  45'
 14. Próba wysiłkowa w rehabilitacji kardiologicznej
  (3D/2D)
  dr n. med. Tadeusz Rechciński
  15'
 15. Badanie USG serca klasyczne i przezprzełykowe
  (3D/2D)
  dr n. med. Marek Maciejewski
  18'
 16. Elektrostymulacja serca
  dr n. med. Michał Chudzik
  27'
 17. Implantacja zastawki aortalnej
  - wykład i operacja kompletna
  prof. Ryszard Jaszewski
  44'
 18. Plastyka Zastawki mitralnej
  - wykład i operacja kompletna
  prof. Jaszewski
  37'
 19. Implantacja stymulatora dwujamowego metodą chirurgicznej preparacji żyły
  dr hab. Barbara Małecka
  32'
 20. Implantacja trzyjamowego stymulatora serca z funkcją resynchronizacji cz.1 i cz.2
  dr Michał Chudzik
  61'
 21. CRT podwiązania elektrod
  dr Michał Chudzik
  32'
 22. Pomosty aortalno-wieńcowe cz.1
  prof. Ryszard Jaszewski
  15'
 23. Pomosty aortalno-wieńcowe cz.2
  - rozcięcie mostka, tętnica piersiowa, żyła odpiszczelowa
  prof. Jaszewski
  18'
 24. Pomosty aortalno-wieńcowe cz.3
  - krążenie pozaustrojowe, zespolenia żylno tętnicze
  prof. Ryszard Jaszewski
  23'
 25. Pomosty aortalno-wieńcowe cz.4
  35'
 26. Krioablacja
  - zabieg
  dr Jan Ruta
  10'
 27. Niewydolność serca
  - ilustrowany wykład
  prof. Jarosław Drożdż
  52'
 28. Pomostowanie aortalno-wieńcowe w chorobie niedokrwiennej serca
  prof. Ryszard Jaszewski
  85'
 29. Zabieg Bentala
  - implantacja protezy aorty i zastawki aortalnej.
  53'
 30. Bypassy metodą stabilizatora serca pussycat
  prof. Ryszard Jaszewski
  36'
 31. Radiologia serca
  prof. Ludomir Stefańczyk
 32. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny serca
  prof. Ludomir Stefańczyk
 33. Diagnostyka inwazyjna - koronarografia
 34. Angiografia i angioplastyka w chorobie niedokrwiennej serca
  - 2 filmy
 35. Preparacja tętnicy piersiowej lewej - Mammaria
  prof. R. Jaszewski
  9'
 36. Operacja Glena
  - kardiochirurgia dziecięca
  prof. Jacek Moll
  55'
 37. Operacja Norwooda - 2 filmy
  - kardiochirurgia dziecięca
  prof. J. Moll
  35' i 41'
 38. Operacja Fontana
  - kardiochirurgia dziecięca
  prof. Jacek Moll
  63'
 39. Implantacja biologicznej zastawki aorty
  - kardiochirurgia dziecięca
  prof. Jacek Moll
  55'
 40. Operacja Ross - Konno
  - kardiochirurgia dziecięca
  prof. Jacek Moll
  1h29'
 41. Plastyka zwężenia podaortalnego drogi wypływu lewej komory
  - kardiochirurgia dziecięca
  prof. Jacek Moll
  45'
 42. Operacja tętniaka aorty brzusznej - 2 części
  dr Mieczysław Stelągowski
  32' i 36'
 43. Korekcja anatomiczna TGA metodą Jatene
  - kardiochirurgia dziecięca
  prof. Jacek Moll
  65'
 44. Przygotowanie anestezjologiczne pacjenta
  - kardiochirurgia dziecięca - step by step
  20'

W produkcji jest aktualnie jeszcze kilka filmów, które powinny zostać skończone do grudnia 2014.

Więcej informacji dotyczących projektu i zwiastuny niektórych filmów można znaleźć na oficjalnej stronie Filmowej Biblioteki Naukowej 3D: www.3dsciencefilm.com lub wpisując w przeglądarkę Google: Leszek Orlewicz


 
  Kreator stron internetowych: INVITO.pl